cabecera fitxa tec  
 

Espectacle per a ser realitzat a la italiana.
Es pot adaptar per a ser representat en espais exteriors.

Dimensions i característiques de l’espai escènic
Escenari de 8 m d’ample per 8 de fons. (ajustable fins a 5 x 5)
Dies de muntatge: 1
Temps aproximat de muntatge: 2 hores


Microfonia de l’espectacle
Cromàtic és una producció on la música és interpretada en rigorós directe. L’execució musical i les exigències escèniques i de moviment, requereixen una microfonia inalàmbrica molt específica i sofisticada per tal que el concert soni perfecte (microfonia de la Cia Com Sona?)

Personal tècnic de  Cia
Cromàtic és un espectacle que, a part dels tres músics intèrprets, compta amb un o dos tècnics de la Cia Com Sona. Aquests tècnics controlen el so, llums i efectes de la funció.

Fins a 800 watts de potència la Cia és totalment autònoma
 i pot sonoritzar el concert a través del seu propi patch i PA.

Altres
1 persona de càrrega i descarrega (opcional)
1 tècnic de sala (opcional)

 planol llums

link planol pdf